MB ŠPED
PREDUZEĆE ZA ŠPEDITERSKE POMORSKO AGENCIJSKE I SPOLJNO - TRGOVINSKE POSLOVE I PROMET
 
mb.sped@t-com.me "MB ŠPED" doo, Obala 13 Jula bb, Gat V, Bar, Crna Gora
Tel/fax: +382(0)30/311-696        Mob.tel: +382(0)69/614-613,    +382(0)68/488-688,   +382(0)69/957-755,   +382(0)68/567-718
Avio transport

Avionski transport je najbrži mogući transport robe. Možemo Vam ponuditi organizaciju transporta ka svim željenim destinacijama u svijetu. 

 

Ukoliko mjesto preuzimanja robe nije grad u kome se nalazi aerodrom, pružamo mogućnost kombinovanog prevoza (utovar na dogovorenoj adresi, prevoz do aerodroma drugim vidovima transporta, istovar i predaju Vaše robe magacinu na aerodromu). 

 

Sve prateće aktivnosti prilikom transporta avionom, možemo da obavimo u najkraćem roku: 

 

- Priprema dokumentacije i obavljanje svih špediterskih radnji u vezi izvoznog/uvoznog carinjenja robe, 

 

- Skladištenje robe prije ili poslije transporta avionom, 

 

- Obavještavamo klijente o prispjeću i o trenutnom stanju pošiljke prilikom transporta, 

 

- Preuzimanje pošiljke i njena isporuka od aerodroma do adrese primaoca pošiljke u bilo kom gradu na svijetu. 

Pošaljite poruku
Kontakt podaci
MB ŠPED doo
Obala 13 Jula bb, Gat V
Bar, Crna Gora

Tel/fax:
+382(0)30/311-696

 
Mob.tel:
+382(0)69/614-613
+382(0)68/488-688
+382(0)69/957-755
+382(0)68/567-718

mb.sped@t-com.me
Naša lokacija