MB ŠPED
KOMPANIA PËR DETAR AGJENCIA LOGJISTIKËS DHE TË HUAJ - TREGTISË DHE TRANSPORTIT
 
mb.sped@t-com.me "MB SPED" Ltd, Bregu korrik 13 bb, Gat V, Tivar, Mali i Zi
Tel/fax: +382(0)30/311-696        Mob.tel: +382(0)69/614-613,    +382(0)68/488-688,   +382(0)69/957-755,   +382(0)68/567-718
Logjistika

Në kuadër të sherbimeve “MB Šped” shpk organizon transportin e mallrave, pavarsisht nëse kemi të bëjmë me transport rrugor të mallit, transport me konteinerë ose avio-transport, në akset e vendit ose ato ndërkombëtare. Falë licencave bilaterale dhe multilaterale, kemi organizuar një rrjet të gjerë lidhjesh në transportin rrugor, përfshirë këtu akset kryesore në Ballkan dhe Europë. Avantazhi që kemi është koha e shkurtër e tranzitit – nga momenti i marrjes së porosisë për transport deri tek dorizimi i mallit në destinacionin final. 

 

Stafi ynë do t’ju ofrojë zgjidhje të sigurta dhe të favorshme për transportin e mallit nga pika A në pikën B dhe do të kryej të gjitha veprimtaritë e nevojshme që interesat tuaja të jenë plotësisht të mbojtura. 

 

Krahas organizimit të transportit, spedicioni ynë gjithashtu ofron edhe një varg sherbimesh nga fusha e tij e veprimtarisë, siç është ndërmjetësimi doganor, sikurse dhe veprimtari të cilat kanë të bëjnë me organizimin e transportit, shpërndarjen dhe dorëzimin lokal të mallit, paketimin, shenimin, këshillimin dhe siguracionin e mallit. 

Тë dërguar një mesazh
*Kontakt podaci*
"MB SPED" Ltd
Bregu korrik 13 bb, Gat V,
Tivar, Mali i Zi

Tel/fax:
+382(0)30/311-696

 
Mob.tel:
+382(0)69/614-613
+382(0)68/488-688
+382(0)69/957-755
+382(0)68/567-718

mb.sped@t-com.me
*Naša lokacija*