MB ŠPED
KOMPANIA PËR DETAR AGJENCIA LOGJISTIKËS DHE TË HUAJ - TREGTISË DHE TRANSPORTIT
 
mb.sped@t-com.me "MB SPED" Ltd, Bregu korrik 13 bb, Gat V, Tivar, Mali i Zi
Tel/fax: +382(0)30/311-696        Mob.tel: +382(0)69/614-613,    +382(0)68/488-688,   +382(0)69/957-755,   +382(0)68/567-718
Magazinimi i mallit

“MB Šped” shpk klijentave të saj i ofron sherbimin e organizimit të magazinimit të mallit në magazinat si në teritorin e Tivarit, në afërsi të Portit të Tivarit, ashtu edhe në teritorin e të gjithë Malit të Zi. 

 

Kemi mundësinë të organizojmë për ju shkarkimin dhe magazinimin e mallit në kapacitetet e Portit të Tivarit dhe magazinat e tjera në rajon, për lloje të ndryshme mallrash dhe sipas kushteve të duhura që kërkon tipi i mallit që magazinohet. 

Тë dërguar një mesazh
*Kontakt podaci*
"MB SPED" Ltd
Bregu korrik 13 bb, Gat V,
Tivar, Mali i Zi

Tel/fax:
+382(0)30/311-696

 
Mob.tel:
+382(0)69/614-613
+382(0)68/488-688
+382(0)69/957-755
+382(0)68/567-718

mb.sped@t-com.me
*Naša lokacija*