MB ŠPED
PREDUZEĆE ZA ŠPEDITERSKE POMORSKO AGENCIJSKE I SPOLJNO - TRGOVINSKE POSLOVE I PROMET
 
mb.sped@t-com.me "MB ŠPED" doo, Obala 13 Jula bb, Gat V, Bar, Crna Gora
Tel/fax: +382(0)30/311-696        Mob.tel: +382(0)69/614-613,    +382(0)68/488-688,   +382(0)69/957-755,   +382(0)68/567-718
MB šped

"MB šped" D.o.o. je špedicija sa sjedištem u Baru. Kancelarija se nalazi na Putničkom terminalu (gat broj 5) u neposrednoj blizini luke Bar. 

 

"MB šped"D.o.o. je kompanija koja pruža usluge u domenu carinskog posredovanja, skladištenja i globalne logističke podrške. Pokrivenost svih frekventnijih carinskih ispostava u zemlji, daje ovoj firmi posebnu snagu i prednost. Direktna veza sa informacionim sistemom carine, elektronsko podnošenje deklaracija, i veći broj zaposlenih ovlašćenih carinskih agenata, omogućavaju da se na zahtjeve komitenata odgovori brzo i kvalitetno. 

 

Direktor ove firme, dipl.ecc. Marjan Bevenja, ističe: „Ekskluzivni smo špediteri i logističari za veći broj renomiranih kompanija, kako iz Crne Gore, tako i iz Evrope i svijeta. Sarađujemo sa više renomiranih evropskih špeditera i logističara.“ 

Pošaljite poruku
Kontakt podaci
MB ŠPED doo
Obala 13 Jula bb, Gat V
Bar, Crna Gora

Tel/fax:
+382(0)30/311-696

 
Mob.tel:
+382(0)69/614-613
+382(0)68/488-688
+382(0)69/957-755
+382(0)68/567-718

mb.sped@t-com.me
Naša lokacija