MB ŠPED
KOMPANIA PËR DETAR AGJENCIA LOGJISTIKËS DHE TË HUAJ - TREGTISË DHE TRANSPORTIT
 
mb.sped@t-com.me "MB SPED" Ltd, Bregu korrik 13 bb, Gat V, Tivar, Mali i Zi
Tel/fax: +382(0)30/311-696        Mob.tel: +382(0)69/614-613,    +382(0)68/488-688,   +382(0)69/957-755,   +382(0)68/567-718
Ndërmjetësimi Doganor

Doganimi i shpejtë dhe efikas i mallit është parakusht i suksesit të biznesit tuaj. Dokumentacioni doganor jo i plotë dhe i gabuar mund të shkaktojë ndërprerjen e transportit dhe të dorëzimit të mallit tuaj. Në segmentin e ndërmjetësimit doganor “MB Šped” shpk mund t’ju ofrojë zgjidhje të cilat do të përshpejtojnë biznesin tuaj. 

“MB Šped” shpk ka pas vetes një traditë të gjatë në ofrimin e sherbimeve të ndërmjetësimit doganor. Stafi ynë do t’ju ndihmojë që mallrat tuaja të kalojnë përmes procedurave të ndërlikuara të doganës, të shmangin shpenzime shtesë dhe çfarëdo lloj vonese në realizimin e proceseve të saja të punës, dhe të gjitha këto nëpërmjet disa veprimeve të ndryshme që nevojiten nga këto lloje sherbimesh që ofrojmë: 

 

- Doganimi i mallrave (përgatitja e dokumentacionit për import/eksport, import/eksport i përkohshëm, mirmbajtja aktive dhe përpunimi nën mbikqyrjen doganore, reeksportimi i mallrave), 

- Regjistrimi dhe vendosja e mallrave nën mbikqyrjen e doganës, 

- Magazinimi doganor dhe doganimi sukcesiv i mallrave, 

- Këshilla ekperte dhe udhëzime lidhur me normativën doganore dhe radhitjen e mallrave sipas Tarifës doganore, 

- Përdorimi i procedurave të simplifikuara doganore dhe teknologjive informatike në veprimet doganore, 

- Përfaqësimi në procesin e kontrollit shtesë dhe reklamacionet lidhur me dokumentacionet doganore, 

- përgatitja e dokumentacionit për tranzit në pikat kufitare, ndërmjetësim në përgatitjen e kërkesave për të gjitha llojet e kontrolleve (sanitare, tregtare, veterinere, fitopatologjike) 

Тë dërguar një mesazh
*Kontakt podaci*
"MB SPED" Ltd
Bregu korrik 13 bb, Gat V,
Tivar, Mali i Zi

Tel/fax:
+382(0)30/311-696

 
Mob.tel:
+382(0)69/614-613
+382(0)68/488-688
+382(0)69/957-755
+382(0)68/567-718

mb.sped@t-com.me
*Naša lokacija*