MB ŠPED
KOMPANIA PËR DETAR AGJENCIA LOGJISTIKËS DHE TË HUAJ - TREGTISË DHE TRANSPORTIT
 
mb.sped@t-com.me "MB SPED" Ltd, Bregu korrik 13 bb, Gat V, Tivar, Mali i Zi
Tel/fax: +382(0)30/311-696        Mob.tel: +382(0)69/614-613,    +382(0)68/488-688,   +382(0)69/957-755,   +382(0)68/567-718
Sherbimet e spedicionit

“MB Šped” shpk ofron një diapazon të gjerë sherbimesh, në varësi të kërkesave të klijentave tanë. Këtyre klijentave i ofrojmë sherbime të ndryshme lidhur me afarizmin e spedicionit. 

 

LOGJISTIKA 

Stafi ynë do t’ju ofrojë zgjidhje të qendrueshme dhe të favorshme për transport nga pika A në pikën B, dhe do të kryej të gjitha veprimtaritë e duhura në mënyrë që intereset tuaja të mbrohet plotësisht. 

 

NDËRMJETËSIMI DOGANOR 

Stafi ynë ka eksperiencë shumëvjeçare në fushën e ndërmjetësimit doganor. Kryejmë disa operacione doganore brenda ditës, pozita e zyrës sonë mundëson kryerjen e suksesshëme dhe të shpejtë të të gjitha veprimeve lidhur me ndërmjetësimin doganor. 

 

MAGAZINIMI I MALLRAVE 

“MB Šped” shpk i ofron klijentave të saj sherbimin e organizimit të magazinimit të mallit në magazinat si në teritorin e Tivarit, në afërsi të Portit të Tivarit, ashtu edhe në teritorin e të gjithë Malit të Zi. 

 

SIGURIMI I MALLRAVE NË TRANSPORT 

Sigurimi i mallrave përfshin dëmet fizike ose humbjen e mallit tuaj në transportin tokësor, ujor ose ajror dhe siguron mundësi të rëndësishme dhe avantazhe ne konsume, nëse me sigurimin menaxhohet në mënyrë të mirë. 

 

DOGANIMI I AUTOMJETEVE 

Pajisim me – dokumenta të duhura për automjete gjatë importit (hyrja e automjeteve në Mal të Zi), ndihmë në përcaktimin e shumës bazë të doganimit dhe të lartësisë së shumës së doganimit në rastet e importimit të automjeteve të përdorura, sipas katalogut të doganimit, në përputhje me procedurat për doganimin e automjeteve dhe me procedurat në fuqi në Mal të Zi. 

Тë dërguar një mesazh
*Kontakt podaci*
"MB SPED" Ltd
Bregu korrik 13 bb, Gat V,
Tivar, Mali i Zi

Tel/fax:
+382(0)30/311-696

 
Mob.tel:
+382(0)69/614-613
+382(0)68/488-688
+382(0)69/957-755
+382(0)68/567-718

mb.sped@t-com.me
*Naša lokacija*