MB ŠPED
PREDUZEĆE ZA ŠPEDITERSKE POMORSKO AGENCIJSKE I SPOLJNO - TRGOVINSKE POSLOVE I PROMET
 
mb.sped@t-com.me "MB ŠPED" doo, Obala 13 Jula bb, Gat V, Bar, Crna Gora
Tel/fax: +382(0)30/311-696        Mob.tel: +382(0)69/614-613,    +382(0)68/488-688,   +382(0)69/957-755,   +382(0)68/567-718
Transport robe

"MB šped"D.o.o. posebnu pažnju obraća na organizovanje transporta robe kako u zemlji tako i van nje. Naša firma se bavi organizacijom transporta robe i to: 

 

DOMAĆI TRANSPORT 

(u okviru Crne Gore) 

 

MEĐUNARODNI TRANSPORT 

(ka zemljama u regionu, Evropi i svijetu) 

 

Usluge organizacije transporta koje pružamo su sljedeće: 

 

- Transport ka svim destinacijama u svijetu i obrnuto, 

- Obavještavamo klijente o prispeću i o trenutnom stanju pošiljke prilikom transporta, 

- Priprema dokumentacije i obavljanje svih špediterskih radnji u vezi izvoza/uvoza, 

- Skladištenje robe, 

- Osiguranje robe, 

- Kontejnerski transport, 

- Prevoz robe svim vidovima transporta (drumski, željeznički, avio i vodeni) 

Pošaljite poruku
Kontakt podaci
MB ŠPED doo
Obala 13 Jula bb, Gat V
Bar, Crna Gora

Tel/fax:
+382(0)30/311-696

 
Mob.tel:
+382(0)69/614-613
+382(0)68/488-688
+382(0)69/957-755
+382(0)68/567-718

mb.sped@t-com.me
Naša lokacija