MB ŠPED
KOMPANIA PËR DETAR AGJENCIA LOGJISTIKËS DHE TË HUAJ - TREGTISË DHE TRANSPORTIT
 
mb.sped@t-com.me "MB SPED" Ltd, Bregu korrik 13 bb, Gat V, Tivar, Mali i Zi
Tel/fax: +382(0)30/311-696        Mob.tel: +382(0)69/614-613,    +382(0)68/488-688,   +382(0)69/957-755,   +382(0)68/567-718
Transporti ajror

Transporti ajror është transpoti më i shpejtë i mallit. Mund t’ju ofrojmë organizimin e transportit drejt të gjitha destinacioneve të dëshiruara në botë. 

 

Nëse vendi i marrjes së mallit është qytet i cili nuk ka aeroport, ofrojmë mundësinë e transportit të kombinuar (ngarkimi në adresën e caktuar, transporti deri në aeroport me lloje të tjera transporti, shkarkimi dhe dorëzimi i mallit tuaj magazinës në aeroport). 

 

Të gjitha veprimtaritë shtesë gjatë transportit me aeroplan, mund ti kryejmë në afatin më të shkurter: 

 

- Përgatitja e dokumentacionit dhe kryerja e të gjitha veprimeve të spedicionit lidhur me doganimin import/eksport të mallit, 

- Magazinimi i mallit para dhe pas transportit me aeroplan, 

- Njoftimi i klijentit për arritjen dhe gjendjen aktuale të mallit të dërguar gjatë transportit, 

- Marrja e porosisë dhe dorzimi i saj nga aeroporti deri tek adresa e marrësit të dërgesës në cilindo qytet të Botës. 

Тë dërguar një mesazh
*Kontakt podaci*
"MB SPED" Ltd
Bregu korrik 13 bb, Gat V,
Tivar, Mali i Zi

Tel/fax:
+382(0)30/311-696

 
Mob.tel:
+382(0)69/614-613
+382(0)68/488-688
+382(0)69/957-755
+382(0)68/567-718

mb.sped@t-com.me
*Naša lokacija*