MB ŠPED
KOMPANIA PËR DETAR AGJENCIA LOGJISTIKËS DHE TË HUAJ - TREGTISË DHE TRANSPORTIT
 
mb.sped@t-com.me "MB SPED" Ltd, Bregu korrik 13 bb, Gat V, Tivar, Mali i Zi
Tel/fax: +382(0)30/311-696        Mob.tel: +382(0)69/614-613,    +382(0)68/488-688,   +382(0)69/957-755,   +382(0)68/567-718
Transporti hekurudhor

Meqë Porti i Tivarit ka lidhje të mirë hekurudhore me Serbinë dhe rajonin, mund të organizojmë transportin e mallit edhe në këtë mënyrë. 

 

Nëse vendi i dorëzimit të mallit është një qytet në të cilin nuk ka terminal hekurudhor, ofrojmë mundësinë e transportit të kombinuar (ngarkimi në adresën e caktuar, transporti deri tek stacioni hekurudhor me lloje të tjera transporti, shkarkimi dhe dorëzimi i mallit/ngarkesës tuaj hekurudhës). 

 

Transportimi i mallit me hekurudhë mund të kryhet me të gjitha llojet e vagonave në varësi të llojit të mallit. Për transportin e automjeteve përdoren vagone të posaçme për transpot automjetesh. 

 

Të gjitha veprimtaritë shtesë lidhur me transportin hekurudhor i kryejmë në afatin më të shkurtër. 

Тë dërguar një mesazh
*Kontakt podaci*
"MB SPED" Ltd
Bregu korrik 13 bb, Gat V,
Tivar, Mali i Zi

Tel/fax:
+382(0)30/311-696

 
Mob.tel:
+382(0)69/614-613
+382(0)68/488-688
+382(0)69/957-755
+382(0)68/567-718

mb.sped@t-com.me
*Naša lokacija*