MB ŠPED
KOMPANIA PËR DETAR AGJENCIA LOGJISTIKËS DHE TË HUAJ - TREGTISË DHE TRANSPORTIT
 
mb.sped@t-com.me "MB SPED" Ltd, Bregu korrik 13 bb, Gat V, Tivar, Mali i Zi
Tel/fax: +382(0)30/311-696        Mob.tel: +382(0)69/614-613,    +382(0)68/488-688,   +382(0)69/957-755,   +382(0)68/567-718
Transporti i mallrave

“MB Šped” shpk kujdes të veçantë i përkushton organizimit të transportit të mallit si brenda vendit ashtu edhe jashtë tij. Firma jonë përfshin organizimin e transportit, pikërisht të: 

Transportit vendor 

(në kuadër të Malit të Zi) 

 

Transportit ndërkombëtar 

(në vendet e rajonit, Evropës dhe Botës) 

 

Sherbimet e organizimit të transportit që ofrojmë janë: 

 

- Transporti drejt të gjitha destinacioneve në botë dhe drejt vendit. 

- Njoftimi i klijentelës për arritjen dhe gjendjen e mallit të dërguar gjatë transportimit, 

- Përgatitja e dokumentacionit dhe kryerja e veprimeve spedituese lidhur me ekport/importin. 

- Magazinimi i mallit, 

- Sigurimi i mallit, 

- Transporti me konteinerë, 

- Transporti i mallit me të gjitha llojet e transportimit (rrugor, hekurudhor, ajror dhe ujor) 

Тë dërguar një mesazh
*Kontakt podaci*
"MB SPED" Ltd
Bregu korrik 13 bb, Gat V,
Tivar, Mali i Zi

Tel/fax:
+382(0)30/311-696

 
Mob.tel:
+382(0)69/614-613
+382(0)68/488-688
+382(0)69/957-755
+382(0)68/567-718

mb.sped@t-com.me
*Naša lokacija*