MB ŠPED
KOMPANIA PËR DETAR AGJENCIA LOGJISTIKËS DHE TË HUAJ - TREGTISË DHE TRANSPORTIT
 
mb.sped@t-com.me "MB SPED" Ltd, Bregu korrik 13 bb, Gat V, Tivar, Mali i Zi
Tel/fax: +382(0)30/311-696        Mob.tel: +382(0)69/614-613,    +382(0)68/488-688,   +382(0)69/957-755,   +382(0)68/567-718
Transporti me konteinerë

Pjesën më te madhe të transportit hekurudhor e realizojmë nëpërmjet Portit të Tivarit. 

 

Gjithashtu, mund t’ju ofrojmë këtë sherbim edhe nëpërmjet porteve të tjera në rajon dhe Evropë. Kemi bashkëpunim të shkëlqyeshëm me kompanitë me flota lundruese, kështu që lidhur me transportin me konteinerë mund të përfshijmë të gjitha destinacionet në botë. 

Për shkak të lidhjes të shkëlqyeshme të Portit të Tivarit me rajonin dhe të bashkpunimit me transportues të besueshëm kemi mundësi që në mënyrë efikase dhe të volitshme të organizojmë transportin e konteinerëve ne adresat e dëshiruara. 

 

Meqë bashkpunojmë me një numër të madh kompanishë me flota lundruese, mund t’ju ofrojmë sherbimin e transportit të ngarkimeve të plota të konteinerëve dhe sherbimin e transportit të ngarkimeve të kombinuara të mallit me çmimet më të volitshme. 

Тë dërguar një mesazh
*Kontakt podaci*
"MB SPED" Ltd
Bregu korrik 13 bb, Gat V,
Tivar, Mali i Zi

Tel/fax:
+382(0)30/311-696

 
Mob.tel:
+382(0)69/614-613
+382(0)68/488-688
+382(0)69/957-755
+382(0)68/567-718

mb.sped@t-com.me
*Naša lokacija*